• Menu
 • Menu
Sinónimos para preparar examen valenciano C1 CIEACOVA

Sinónimos para preparar examen valenciano C1 CIEACOVA

Listado de sinónimos que suelen salir en los ejercicios de gramática de los exámenes de valenciano de CIEACOVA. Nivel Valenciano C1.

Sinónimos valenciano C1 CIEACOVA

 • Per contra = tot al contrari = en canvi.
 • Al mateix temps = alhora.
 • Més bé = millor.
 • Ningú = cap persona.
 • Quasi = gairebé­.
 • Roín = advers = dolent.
 • Cap cosa = res de.
 • Quelcom = alguna cosa.
 • Per onsevol = Pertot = Pertot arreu.
 • Aleshores = llavors = en aquel moment.
 • Difícilment = a penes = amb prou faenes.
 • De debò = de veres = de veritat.
 • Això = la qual cosa = cosa que.
 • D’ençà que = des que.
 • Al capdavall = al cap i a la fi.
 • Si no = altrament.
 • Mencionat = esmentat.
 • Suficient = prou.
 • Altres persones = altri.
 • Gaire = molta.
 • Habia de = calia que.
 • Sota = davall.
 • Vist que = com que = atés que.
 • Per culpa = a causa.
 • Tanmateix = sense importar l’anteriorment esmentat = malgrat tot = No obstant això
 • Perquè = a fi que = per tal que
 • Perquè = ja que = atès que
 • D’improvís = De sobte
 • De seguida = Tot seguit que = així que = tan bon punt
 • Escorcollant = buscant
 • A partir d’ara = D’ara endavant = D’avui en davant = Des d’aquest moment = Des d’ara

¿Conoces más sinónimos que suelan aparecer en los exámenes de gramática de CIEACOVA?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *